Kosenie prímestských cintorínov Banská Bystrica

V mesiaci September bola zahájená kosba týchto prímestských cintorínov: Kremnička, Rakytovce, Iliaš, Majer, Jakub,  Senica a Sásová. V nasledujúcich dňoch bude prebiehať kosba zvyšných prímestských cintorínov.