Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Kosenie cintorínov

Kosenie cintorínov

V 18. a 19. týždni ( od 29.04. - 10.05.2019) prebehne 1. kosba cintorína Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica. 

Upozornenie: K zmene harmonogramu môže dôjsť v prípade  nepriaznivého počasia. 

03.05.2019 08:35