Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V nedeľu 16. februára boli upravené trate Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom. V sobotu 15. februára boli upravené trate Králiky - Skalka a Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky aj s prepojením na Tablu.

Kosenie cintorínov

Kosenie cintorínov

V 25.-26. týždni ( od 18.06. do 30.06.2019) prebehne 2. kosba cintorína Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Banská Bystrica. Upozornenie: K zmene harmonogramu kosenia môže dôjsť v prípade nepriaznivého počasia.

19.06.2019 09:57