Kosba prímestských cintorínov Uľanka, Kremnička - dedina