Harmonogram kosenia cintorínov - mesiac Október

Plán kosieb citnorínov - Október 2021

Cintorín Jakub   05.10.2021

Cintorín Šálková  06.10. - 07.10.2021

Cintorín Majer   08.10.2021

Cintorín nám. Š. Moysesa   11.10. - 18.10.2021

Cintorín Sásová   19.10.2021

Cintorín Senica   20.10.2021

Cintorín Skubín   21.10.2021

Cintorín Uľanka   22.10. - 25.10.2021