Dokončenie rekonštrukcie - Cintorín nám. Š. Moysesa