Digitalizácia cintorínov v správe organizácie ZAaRES

Koncom roku 2021 prebehla na všetkých mestských a prímestských cintorínov v meste Banská Bystrica, ktoré sú v správe organizácie ZAaRES (odkaz dole nižšie). Všetky potrebné údaje ohľadom hrobových miest sa postupne nahrávajú do systému. Pri niektorých cintorínoch došlo k zmene parcely a aj číslovaniu. V prípade otázok sa možete obrátiť na Správu cintorínov telefonicky,osobne alebo elektronicky. 

V prípade, že budete chcieť niekoho vyhľadať je potrebné zadávať jeho meno. Žiadame všetkých nájomcov a aj návštevníkov stránky mapy.banskabystrica.sk o trpezlivosť a pochopenie ohľadom údajov k hrobovým miestam, nakoľko sa jedná o veľké množstvo informácii a dokladov.

 

stránka digitalizácie cintorínov

mapy.banskabystrica.sk