Čistenie cintorína Cintorín nám. Š. Moysesa

V 3. týždni naďalej prebieha údržba cintorína spojená s dočisťovaním jednotlivých parciel, ktorú vykonávajú zamestnanci správy cintorínov. Údržba sa vykonáva na parceliach Q, G, Z, J.

Partneri

 Mesto Banská Bystrica