Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

Čistenie Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

Čistenie Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

V 26. týždni prebehlo čistnie Cintorína nám. Š. Moysesa Banská Bystrica za pomoci odsúdených. Týmto by sme sa chceli poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica.

01.07.2019 09:28