Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Čistenie Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

Čistenie Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

V 26. týždni prebehlo čistnie Cintorína nám. Š. Moysesa Banská Bystrica za pomoci odsúdených. Týmto by sme sa chceli poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica.

01.07.2019 09:28