Cintorín Senica

V mesiaci marec prebehla na cintoríne v Senici údržba cintorína (čistenie od náletov) a oprava oplotenie pri vstupe