Oznam - uzavretie cintorína, Cintorín nám. Š.Moysesa - Banská Bystrica