Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Cintorín nám. Š. Moysesa oprava hlavného chodníka

Cintorín nám. Š. Moysesa oprava hlavného chodníka

Dňa 07.06.2019 bola vykonaná oprava hlavného chodníka na cintoríne Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica.

10.06.2019 12:28