Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Cintorín nám. Š. Moysesa

Cintorín nám. Š. Moysesa

V 13. týždni prebieha dočisťovanie Cintorína nám. Š. Moysesa Banská Bystrica po zimnom období cintorínskymi pracovníkmi a odsúdenými. Týmto sa chceme poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica

25.03.2019 14:06