Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

Cintorín nám. Š. Moysesa

Cintorín nám. Š. Moysesa

V 13. týždni prebieha dočisťovanie Cintorína nám. Š. Moysesa Banská Bystrica po zimnom období cintorínskymi pracovníkmi a odsúdenými. Týmto sa chceme poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica

25.03.2019 14:06