Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V nedeľu 16. februára boli upravené trate Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom. V sobotu 15. februára boli upravené trate Králiky - Skalka a Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky aj s prepojením na Tablu.

Cintorín nám. Š. Moysesa

Cintorín nám. Š. Moysesa

V 13. týždni prebieha dočisťovanie Cintorína nám. Š. Moysesa Banská Bystrica po zimnom období cintorínskymi pracovníkmi a odsúdenými. Týmto sa chceme poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica

25.03.2019 14:06