Zmena kosieb

Citlivo vnímame klimatické zmeny, ktoré azda najviac badať na vysokých teplotách a minime zrážok. Rovnako citlivo však vnímame aj potreby vás občanov.

Nachádzame sa v poslednom týždni druhej kosby, ktorá prebieha podľa stanoveného plánu. Tento rok je v našej oblasti mimoriadne suchý a navyše aktuálne vstupujeme do „tropického“ týždňa. Preto sme sa rozhodli už v 25. týždni pre opatrnejšie kosenie jednotlivých lokalít, ktoré budeme individuálne vyhodnocovať. Na vhodných lokalitách budeme kosiť bez zberu trávy, čím obohatíme pôdu živinami a znížime výparnosť vlahy z pôdy. Plochy v okolí chodníkov a blízkosti bytových domov budeme naďalej kosiť so zberom trávy. V tretej kosbe bude prebiehať kosenie niektorých extenzívnych plôch, ktoré však budeme kosiť mozaikovito, napr. „kosodrevina“ v Sásovej. Kosba v tejto lokalite prebehne hlavne v miestach zvýšeného pohybu ľudí.

Robíme to pre vás ZAaRES.