Živé ploty v centre Banskej Bystrici

Ako sme už uviedli, organizácia ZAaRES sa zaoberá množstvom činností, a jednou z nich je výsadba a údržba živých plotov.

V týchto dňoch (28. týždeň), naši zamestnanci pokračujú v prácach na živých plotoch na Námestí SNP, parčík Hungaria, parčík OUNZ a na ulici 29. augusta.