Záhony a mobilná zeleň v centre Banskej Bystrice

Jednou s mnohých činností organizácie ZAaRES je starostlivosť o kvetinové záhony a mobilnú zeleň.

Táto starostlivosť nekončí samotnou výsadbou záhonov a kvetináčov. Celosezónna starostlivosť pozostáva s mnohých úkonov ktoré na záhonoch vykonávajú naši zamestnanci. Je to najmä polievanie, okopávanie, preplievanie a pretrhávanie odkvitnutých častí kvetín. Nemenej podstatnou časťou mestskej zelene, je mobilná zeleň v podobe kvetinových váz či pyramíd, ktoré sú rôzne rozmiestnené  po centre mesta.