Začiatok kosieb v Banskej Bystrici

Počas 16. týždňa 2023 začali naplno kosby trávnikov:

Harmonogram kosieb na týždeň do predu si možete pozrieť na stránke Harmonogram kosenia (zaaresbb.sk) 

Intezitu kosieb ZAaRES prehodnocuje podľa vývoja počasia a vegetácie.

Kosby začali na uliciach: napr. Partizánska cesta, Tatranská, Poľná a budú pokračovať ulicami Švermova, Mládežnícka, T. Vanssovej, Dedinská. 

Viac informácii o kosbách si možete prečítať v tlačovej správe Mesta Banská Bystrica.