ZAaRES reaguje na vysoké teploty

Naši zamestnanci zabezpečujú polievanie od 4. hodiny rannej, kvôli vysokým teplotám počas dňa a zníženej premávky v sídliskách počas ranných hodín.

Naše hlavné úsilie v mimoriadnom období sucha smerujeme na polievanie záhonov, mobilnej zelene a vysadených stromov. Najvyššiu potrebu pomocou závlahy si vyžadujú najmladšie stromy. Vďaka vysokej snahe našich zamestnancov sa nám darí udržať v dobrej kondícii 95% nami vysadených stromov. Tieto dreviny nám budú čo nevidieť pomáhať prekonávať zmeny klímy. Vysádzané druhy drevín sú vo vysokej miere potenciálna vegetácia. (Pod pojmom potenciálna vegetácia chápeme vegetáciu, ktorá by sa na území mesta prirodzene vyskytovala predtým, než došlo k jeho budovaniu). Tieto druhy vegetácie si však vyžadujú vyššiu starostlivosť oproti drevinám cudzokrajným, tie však neplnia dostatočne všetky ekologické funkcie. Záhony a mobilnú zeleň naši zamestnanci prácne zásobujú vodou a potrebnými živinami. Poškodené rastliny neustále vymieňame. Robíme maximum, čo je v ľudských, ale aj technických možnostiach organizácie. V rámci obnovy vozového parku máme značný deficit a bojujeme aj s týmto problémom, ktorý sme sčasti doslova „zahasili“ pomocou „hasičky“, ktorá nám je zapožičaná v čase najväčšej potreby od DHZ-o Mýta pod Ďumbierom. Touto cestou sa im chceme poďakovať. Rovnako tak chceme poďakovať iným DHZ organizáciám, ktoré sa nám ponúkli pomáhať v čase najvyššej potreby zavlažovania. Je potrebné si uvedomiť, že v minulosti bola snaha z mestského prostredia odviesť vodu v čo najrýchlejšom čase od spadnutia zrážok. Naši otcovia tieto odvodňovacie technológie urobili veľmi dôkladne. V súčasnosti nám to ale robí veľké starosti, lebo takto spadnuté zrážky nám doslova „odtečú“ spred očí do recipientu, v našom prípade do Hrona. Stále viac sa ukazuje nutnosť takto spadnuté zrážky zachytiť a „odložiť“ na suchšie obdobia. Mesto Banská Bystrica už avizovalo viaceré projekty na zachytávanie vody v meste a pevne veríme, že tieto projekty sa pretavia do reality čo najskôr. Výrazne by to zmenilo nielen mikroklímu samotného mesta, ale aj jeho širšieho okolia. 

Robíme to pre Vás, ZAaRES.