Vzdelávanie zamestnancov - strihanie kríkov

Aby bola kvalita práce našich zamestnancov čo najvyššia a najefektívnejšia neustále ich vzdelávame.

Skolenie

Minulý týždeň sme zabezpečili odborné jednodňové školenie pedagógom pánom Ing. Marcelom Račekom, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na tému strihu krovitých porastov. Školenia sa zúčastnilo dvadsať vybraných pracovníkov, ktorí sa ošetrovaniu krov najviac venujú.

Školenie sa skladalo z dvoch častí. Teoretickej prípravy a praktického odborného cvičenia s výkladom.

V teoretickej časti školiteľ vysvetľoval jednotlivé typy rezov v súvislosti od rastových vlastností krovitých druhov drevín, v súvislosti od termínu a doby kvitnutia krov, od účelu ktorý kry v exteriéri plnia.

V praktickej časti školenia sa teoretické vedomosti názorne prezentovali. Naši zamestnanci si mohli vyskúšať novozískané teoretické informácie pod odborným dohľadom školiteľa.