Výsadba stromov a krov

Jarné obdobie využívame na výsadbu stromov a krov.

Termín kosieb sa blíži, plánujeme začať po Veľkej noci, samozrejme podľa vývoja vegetácie. Zatiaľ využívame tieto dni na údržbu stromov a krov, no hlavne na výsadbu stromov a krov. Výsadba prebieha na uliciach Sládkovičova, Švermova, križovatka 9. mája a Golianová, Karpatská a v MŠ Strážovská. V budúcom týždni (15.) plánujeme ešte realizovať výsadbu na uliciach: Trieda Hradca Králové, Kukučínova, Tulská a MŠ 9. mája. Sadíme dokopy viac ako 79 stromov a 86 krov. Stromy prevažne stĺpovitých kultivarov javorov a hrabov z krov sadíme prevažne kérie, kultivary bazy a tavoľníky.