Výsadba kvetinových záhonov

Postupne sme začali s výsadbou kvetinových záhonov.

V priebehu týchto dní môžete vidieť našich zamestnancov ako pracujú na záhonoch. Jedná sa o záhony ktoré sú rozmiestnené po celom meste Banská Bystrica. Sú súčasťou hlavných ťahov, ako kruhový objazd pri Termináli, v Rudlovej, či pri svetelnej križovatke na Sládkovičovej ulici a pri križovatke na Poľnej. Rovnako kvetinové záhony skrášľujú centrum mesta, napríklad záhony na Námestí slobody a záhony v Národnej ulici, ale aj mestské časti, ako napríklad, kvetinový záhon v Kremničke (námestíčko), na Kráľovohoľskej ulici či pri vstupe do krematória. Informácie o ďalších kvetinových záhonoch vám prinesieme neskôr.