Výkony organizácie ZAaRES v 44. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v 44. týždni (26. októbra - 1. novembra 2020).
 
➡️ Kosenie ulíc: Mestský park, Severná, Bernolákova, Kalinčiakova, Krivánska, Inovecká, Magurská, Radvanská, Pod Bánošom, Rudelinova, kpt. Jaroša, Pod Hôrkou
➡️ Hrabanie cintorínov: RKC, urnový háj, centrálny cintorín, Kremnička, Iliaš, Majer, Šalková, Podlavice, Kostiviarska
➡️ Hrabanie ulíc: Švermova, Jilemnického, Wolkerova, Sadová, Gorkého, Nešporova, kpt. Nálepku, Pod Bánošom, Pod Hôrkou, Rudelinova, kpt. Jaroša, časť Severnej
➡️ Orezy: živé ploty Švermova, Jilemnického, orez krov križovatka Starohorskej a Tatranskej, orez krov a rez drevín na stenu Tatranská 37 – 39, orez platanov Tatranská, orez stromov Sládkovičova 74 – 76, vyplievanie skupín krov Partizánska a Štefánikovo nábrežie, orez stromov pri bežkárskej dráhe na kúpalisku, orez stromov na bežkárskej trati Šachtičky - Donovaly