Výkony organizácie ZAaRES v 40. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu 40. týždňa (28. septembra  - 4. októbra 2020)

➡️ Kosenie ulíc: Tr. SNP, 29. augusta, železničná stanica, Na Graniari, Astrová, Azalková, Školská, Ľ. Ondrejova, Podlavická cesta, Starohorská, Strážovská
➡️ Kosenie cintorínov: Jakub, Kostiviarska, Rakytovce, Iliaš, Majer, Senica, Skubín
➡️ Hrabanie ulíc: Mestský park, Limbová, Lipová, Gaštanová, Javorová, Povstalecká, Internátna, Strážovská, Starohorská, Havranské námestie
➡️ Údržba kvetinových záhonov: odstránenie letničiek a príprava záhonov na vysadenie dvojročiek a ciboľovín dopestovaných v našich skleníkoch, výsadba kruhového objazdu pri Europe, Národná ulica, Námestie Slobody
➡️ Orezy: železničná stanica, živé ploty Jilemnického a Tr. SNP, orez topoľa Internátna, ošetrenie drevín Golianova, orez líp a výrub suchého smreka MŠ družby
➡️ Opravy a údržba mobiliáru: odstránenie poškodených agátových futbalových brán na DI Podhaj, oplotenie pred Mestským úradom, výmena tabule s prevádzkovým poriadkom na DI Pieninská 25, oprava lavičiek na ul. M. Rázusa