Výkony organizácie ZAaRES v 39. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu 39. týždňa (21. septembra  - 27. septembra 2020)

Kosenie ulíc: Mlynská, Buková, Na Čiertolí, Na Úbočí, Lipová, Limbová, Gaštanová, Povstalecká, Javornícka, Karpatská, Rodohorská – stredový pás, časť ulice THK

Kosenie cintorínov: krematórium, Podlavice

Hrabanie ulíc: 9. mája, Viestova, Spojová, Slnečná, Javornícka, Karpatská

Údržba kvetinových záhonov: Uhlisko,  Tr. SNP - kruhy, Rudohorská, Parčík Laca Novomeského, kruhové objazdy Rudlová a Terminal

Orezy: orez pagaštanu – Kapitulská, živé ploty Švantnerova a MŠ Na starej tehelni

Opravy a údržba mobiliáru: výmena  poškodených šmýkačiek na DI Poľná 19  a Pieninská 21, osadenie dopadovej plochy pod dvojhrazdu na DI Golianova pri škole,  DI Tr. SNP kanál  - oprava poškodeného herného prvku (mostík), DI Mládežnícka 15 - oprava poškodeného herného prvku (mostík), MŠ Na Lúčkach - osadenie novej pružinovej hojdačky, MŠ Buková – osadenie novej pružinovej hojdačky.