Výkony organizácie ZAaRES v 37. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu 37. týždňa (07. septembra  - 13. septembra 2020)

 
➡️ Kosenie ulíc: Golianova, Jesenského, ul. 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Mičinská cesta, Spojová, Ružová, Mladých budovateľov, Timravy, Na Starej tehelni, Pod Rybou, Srnková, Jazmínova.
➡️ Kosenie Materských skôl: Družby, Horná, lazovná, Na Starej tehelni, Nová, Profesora Sáru, Sásovská cesta, Tatranská.
➡️ Kosenie inváznych rastlín: Tatranská, Pieninská.
➡️ Hrabanie ulíc: Hronské predmestie, Belušova, Jesenského, Okružná, Ružová, Mladých budovateľov, Matuškova.
➡️ Orezy živých plotov: Mateja Bela, Gerlachovská.
➡️ Orez krov a stromov: Moskovská stredový pás, Internátna 49 až 59, Internátna modrý kostolík, Rudohorská 20, Chabenecká 7, Materská škola Radvanská 26, Materská škola Radvanská 29.
➡️ Vytvorenie dopadovej plochy okolo trampolíny na detskom ihrisku Družby a pod workoutové ihrisko na Tatranskej ulici.
➡️ Osadenie nového pieskoviska a tabúľ na kreslenie v Materskej škole ul. 9 mája.
➡️ Detské ihrisko park pod Pamätníkom SNP - osadenie nových lavičiek.
➡️ Detské ihrisko Podháj 69 – nátery a opravy herných prvkov.
➡️ Dezinfekcia pieskovísk: Internátna 51, Slnečná 13, Slnečná 20, Slnečná parčík, Tulská 1, Tulská 3, Tulská 20, Tulská 24, Tulská 51, Tulská 93, Mládežnícka 43, Nešporova 6, Nešporova 8, Jilemnického pri škôlke.