Výkony organizácie ZAaRES v 33. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu prvého augustového týždňa (10.  - 16. augusta 2020).

Kosenie ulíc: Hronská, Šalkovská cesta, Mieru, Poľovnícka, Jiráskova, Ľupčianska, Parčík OÚNZ, 29. augusta, Mládežnícka, Magurská, Kráľovohoľská, Kvetinová, Sásovská dolina, Sásovská cesta, Technická

Hrabanie ulíc: Trieda SNP, Jegorovova, Moskovská, Oremburská, Internátna, Nová, Tatranská

Kosenie detských ihrísk (navyše oproti plánovaným kosbám): Ružová, Vansovej, M. Bela, Podháj

Orezy: živé ploty THK, Wolkerova, Internátna, Tatranská, 29. augusta, Jesenského, orez hrabov na Námestí slobody, orez topoľov Tr. SNP

Obnova ihriska na plážový volejbal Rudohorská ulica