Výkony organizácie ZAaRES v 32. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu prvého augustového týždňa (3.  - 9. augusta 2020).

➡️ Kosenie ulíc: Tr. SNP, Jegorovova, Na Graniari, Školská, Azalková, Astrová, Lipová, Mlynská, Buková, Na Čiertolí, Na Úbočí, Parčík OÚNZ, Moskovská, Oremburská, Sládkovičova, Kalinčiakova, Tatranská, Nová
➡️ Hrabanie ulíc: Tr. SNP, Limbová, Gaštanová, Javorová, Povstalecká, Lipová, Na Lúčkach, Podlavická cesta, Nám. Ľ. Štúra, Tatranská
➡️ Kosenie cintorínov: Senica
➡️ Kosenie detských ihrísk (navyše oproti plánovaným kosbám): A. Matušku, Krivánska 14
➡️ Orezy: živý plot park OÚNZ, cyklotrasa THK, ČSA 2 – presvetľovacie rezy krov, živé ploty Tatranská, orezy suchých konárov Tatranská
➡️ Dezinfekcia pieskovísk: Ružová, Starohorská oproti Bille, Magurská 23, Krivánska, Javornícka 1, 17, Rudohorská Experiamus, Kalinčiakova, Podháj 39-41, Podháj 60, Mládežnícka 15, Mládežnícka 43, Bernolákova 11, 30, 40, Radvanská 29, Švermova 23, Družby pri MŠ, Nešporova 2-8, Poľná 19, Pršianska terasa, Rakytovce