Výkony organizácie ZAaRES v 31. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu posledného júlového týždňa (27. júla - 2. augusta 2020).

 
➡️Kosenie ulíc: Mičinská cesta, Mestský park, Limbová, Gaštanová, Javorová, Povstalecká, Tulská, Nová, Internátna, Havranské, Hutná, Námestie Ľ. Štúra, Tatranská
➡️Hrabanie ulíc: Bellušova, Hviezdoslavova, Viestova, Mičinská cesta, Bernolákova, Radvanská
➡️Kosenie materských škôl: Buková, Družby, Horná, Lazovná, Na starej tehelni, Nová, Prof. Sáru, Sásovská cesta, Strážovská, Tatranská
➡️Kosenie detských ihrísk (navyše oproti plánovaným kosbám): Slnečná 13, Slnečná 20, parčík, Šalgotariánska, Rakytovce
➡️Orezy: orez líp Javornícka 49, orgovány MŠ 9. mája, ošetrenie smreka Starohorská 5, ošetrenie javora Tatranská 70, živý plot Sládkovičova, Odstránenie koreňov Bernolákova 29, spriechodnenie chodníka Javornícka 43 - 45
➡️Zber kôp po orezoch ZAaRESu a po občanoch
➡️Opravy a údržba mobiliáru: DI Orenburská 1-3 (výmena starého kolotoča a poškodených lát na lavičkách), DI Ružová Pink park (odstránenie popadaného ovocia, výmena lát na lavičkách, nový kôš na odpadky), DI Družby pri MŠ (výmena poškodenej šmýkačky na hernom domčeku), MŠ Šalgotariánska (osadenie gumovej dlažby pod pružinovú hojdačku, nové sedenie okolo pieskoviska), MŠ Senecká cesta (nový piesok do dvoch pieskovísk), MŠ Jakubská cesta (nový domček na hranie), DI Park pod Pamätníkom SNP (nové lavičky pri pieskovisku)
➡️Dezinfekcia pieskovísk: všetky pieskoviská v Sásovej, Severná – 3 pieskoviská, Bakossova 31, THK/Spojová vnútroblok, Podlavice – 2 pieskoviská, THK – 2 pieskoviská, Nešporova 2-8, Jilemnického pri MŠ, Wolkerova 15, Švermova 23
➡️Inštalácia nových ochranných sietí, sietí na futbalové bránky a volejbalovej siete na ihrisku v Rakytovciach