Výkony organizácie ZAaRES v 30. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu štvrtého júlového týždňa (20. - 26. júla 2020).
 
➡️ Kosenie ulíc: Bellušova, Havranské námestie, Kyjevské námestie, Starohorská, Strážovská, Partizánska cesta, Parčík OÚNZ, Mestský park
➡️ Hrabanie pokosenej trávy: Hronské predmestie, Jesenského, Golianova, Javornícka, Karpatská, časť ul. 9. mája
➡️ Kosenie cintorínov: Majer, Rakytovce, Šalková, Skubín, Kostiviarska, Jakub, Iliaš
➡️ Živé ploty a orezy: Národná, Jilemnického, kpt. Nálepku, Spojová, Moskovská a Oremburská (zarezania na stenu), park L. Novomeského (aj ošetrenie jaseňa), Mládežnícka (ošetrenie sophory), Slnečná, cintorín Majer
➡️ Kosenie detských ihrísk (navyše oproti plánovaným kosbám): Karpatská 2, Moskovská 48, Tulská 1-3, Tulská 30
➡️ Oprava mobiliáru v areáli MŠ: MŠ Šalgotarianská, MŠ 29. augusta, MŠ Radvanská 26, MŠ Magurská
➡️ Dezinfekcia pieskovísk: Kalinčiakova 21, Podháj 39, Podháj 60, Jilemnického, Nešporova, Tr. SNP, Štatistika, Jegorovova, Park pod pamätníkom SNP, Tulská 20-24, Tulská 1, Tulská 51, Tulská 93, Oremburská 1-3, Mládežnícka 15, Mládežnícka 43, Družby pri MŠ