Vianočný stromček 2021

Ako to býva každý rok zvykom, organizácia ZAaRES zabezpečila aj tento rok vianočný stromček na námestie SNP.

23.11.2021 sme na námestí SNP osadili vianočný stromček. Strom (Picea pungens, 18m) sme zobrali z obce Malachov.  Naši pracovníci ho na základe výrubového povolenia odstránili zo súkromnej záhrady za súčinnosti ťažkej techniky. Za priebeh celej akcie osádzania stromu ďakujeme našim pracovníkom ZAaRES pod vedením Ing. Valenta, tak isto aj mestskej polícii a v neposlednom rade aj dodávateľom logistických služieb (automobilová súprava, žeriav).