Verejná zeleň v lokalite Fončorda

Zimnej údržbe drevín sa venujú všetky naše strediská.

V tomto období, sa naši zamestnanci naďalej venujú najmä údržbe krov, ktorá spočíva v zmladzovacích a presvetľovacích rezoch, odstraňovaniu polámaných konárov zo stromov. Po veterných dňoch sa venujeme zvýšeným kontrolám stromov. Údržbu krov v lokalite Fončorda sme realizovali na uliciach Mládežnícka, Kyjevské námestie a Moskovská.