V Bystrici rozkvitli ďalšie dreviny

Okrem ulíc Jilemnického a Rázusa sa okrasné čerešne nachádzajú aj na uliciach Hronské predmestie, Bernolákova a THK.

Na Bernolákovej ulici rastú Prunus serrulata ,,Kanzan“ (Čerešňa pílkatá) pri hlavnej ceste a za bytovými domami sú vysadené Prunus subhirtella „Pendula“ (Višňa chlpkatá). Tieto nájdeme aj na ulici THK. Na Hronskom predmestí rastie Prunus serrulata „Kanzan“ (Čerešňa pílkatá). V parku na Námestí Slobody (za piedestálom) sa nachádzajú aj krásne rozkvitnuté dreviny druhu Magnolia hybrida.