Upozorňujeme občanov na silný nárazový vietor

Prosíme o prípadných podnetov na sekretariat@zaaresbb.sk alebo na tel. čísle 0903 517 757

  • môže dôjsť k zlomeniu a pádu častí stromov.
  • preto prosíme, zvýšte opatrnosť pri pohybe v blízkosti stromov.
  • prosíme o zváženie pohybu v mestských parkoch.