Údržba živých plotov v Banskej Bystrici

Ako sme už uviedli, organizácia ZAaRES sa zaoberá množstvom činností a jednou z nich je výsadba a údržba živých plotov.

Tak isto, ako mnohé iné práce, aj údržba živých plotov si vyžaduje svoju pravidelnosť, preto naši zamestnanci naďalej pracujú na ich údržbe a tvarovaní.