Starostlivosť o dreviny rezom v meste Banská Bystrica

Ošetrovanie drevín rezom sa vykonáva vo vegetačnom období od marca do septembra (podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Výnimkou sú nevyhnutné rezy, ktoré sa vykonávajú v prípade ohrozenia zdravia alebo majetku. Tie vykonávame v čo najkratšom čase celoročne.

Pri rezoch stromov sa riadime arboristickými zásadami/štandardami, ktoré sú zosumarizované napr. v tomto dokumente: http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.pdf . Postupy realizujeme na základe odbornosti a skúseností našich zamestnancov. Prioritou pri rezoch je zachovanie stability a prosperity drevín.

Rezy drevín v mestskom prostredí sú výrazne komplikované hustou výstavbou, množstvom áut, ale aj samotným pohybom obyvateľov. Z uvedených dôvodov miesto výkonu rezov deň vopred označujeme. Bohužiaľ, naše značenie je častokrát ignorované (ako môžete vidieť vo fotografiách), čo našu prácu výrazne komplikuje. Preto, aj touto cestou vyzývame občanov k ohľaduplnosti.

V priložených fotografiách môžeme vidieť rez topoľa na Severnej ulici. Tento rez bol vykonaný na základe odborného posúdenia podnetu od občanov bytového domu pomocou formulára: https://zaaresbb.sk/podnety . Týmto rezom došlo k zmladeniu dreviny, ktorá sa tak stala stabilnejšou. Zároveň došlo k zlepšeniu svetelných podmienok v bytoch bytového domu.

Robíme to pre vás, ZAaRES.