V Sásovskej doline boli opravené drevené stoly a lavice

V Sásovskej doline sme opravili drevené stoly a lavice, ktoré budú slúžiť verejnosti.

Sásovská dolina je obľúbeným výletným "piknikovým" miestom Banskobystričanov. Drevené stoly a lavice, ktoré slúžili verejnosti boli značne opotrebované a poškodené, čím už neplnili svoju funkciu. Pracovníci strediska 424 - Remeslá tieto stoly a lavice poopravovali - odstránili poškodené alebo nahnité časti a nahradili ich novými. Veríme, že vynovené "piknikové" miesto v Sásovskej doline poteší všetkých návštevníkov tejto obľúbenej lokality.