Rozkvitnuté záhony

Pravidelné opatera sa nám odvďačuje v letničkových a trvalkových záhonoch. Takmer všetky sú už v plnom „šate“, čo poteší oko človeka i drobné živočíchy.

V týchto záhonoch môžeme pozorovať begónie, aksamietnice, šalvie, rudbekie, skalníky, kosatce, ľaliovky, kostravy, perovce, ozdobnice a mnoho iného. Záhony sú vysadené po celom meste Banská Bystrica. 

Do ďalších rokov chceme postupne skultivovať a vysadiť ďalšie lokality. Taktiež začíname pristupovať k pozmeneniu druhovej štruktúry v niektorých záhonoch, samozrejme len v lokalitách kde to je možné. 

Treba si uvedomiť, že na väčšine týchto lokalít vládnu veľmi nehostinné podmienky ako napr. zlá štruktúra a textúra pôd, nedostatok živín, vysoká teplota a s tým spojená tendencia prehrievania sa, vysoká koncentrácia výfukových plynov, zlá schopnosť pôdy prijať a viazať vodu, vysoká výparnosť a iné. Dôležitý fakt je, že záhony v blízkosti cestnej komunikácie sú po zimnej údržbe ciest „plné“ technickej soli. 

Technická soľ spôsobuje veľmi nehostinné podmienky, v ktorých dokážu isté druhy vegetácie existovať, tie nám však okrem základných funkcií vegetácie neposkytujú ďalšie výhody. Aj preto v niektorých prípadoch pravidelným polievaním, rekultivovaním a hnojením vieme zmeniť podmienky v týchto lokalitách na pomerne prijateľné stanovište pre okrasnú zeleň, ktorá okrem estetickej úrovni často krát poskytuje aj obživu pre množstvo druhov hmyzu (napr. opeľovače, motýle). 

V budovaní krajšieho a funkčnejšieho mesta chceme naďalej pokračovať aj budovaním tzv. „včelích bufetov“ ktoré budú situované na miestach s nižším pohybom ľudí tak, aby sme eliminovali stret človeka s bodavým hmyzom. 

Mnohí z vás sa už iste stretli s týmto pojmom, alebo ste takéto lokality už videli. V takýchto „bufetoch“ sa nachádzajú rôznorodé rastliny podľa termínu kvitnutia tak aby počas celého vegetačného obdobia bol bufet rozkvitnutý. Týmto dokážeme zabezpečiť stravu pre hmyz (opeľovače) počas celého vegetačného obdobia. Mnohé z rastlinných druhov vysádzaných na takýchto lokalitách sú zároveň i liečivými druhmi, ktoré pri odbornom manažmente a zbere vedia poskytnúť výhody ľuďom a zároveň prosperovať a plniť všetky funkcie vegetácie. 

Robíme to pre Vás, ZAaRES.