Rez guľovitých ´globóznych´ javorov

Pravidelný rez guľovitých javorov zabezpečí nie len estetický ráz lokalít.

Dni sa neustále predlžujú a sú stále teplejšie čo značí prichádzajúcu jar. Začiatok jari je spojený aj s pravidelným rezov drevín akými sú napr. guľovité formy javorov.

Guľovité kultivary môžeme vidieť roztrúsene po celom meste. Tieto dreviny dotvárajú ráz jednotlivých lokalít mesta a zároveň plnia ekologické a estetické funkcie.

Dočasná ochrana záhonov naplnila svoju úlohu a ochránila rastliny pred mínusovými teplotami. Preto s narastajúcou teplotou postupne odokrývame záhony po celom meste.

Zároveň, pokračujeme v pravidelných rezoch krov a tak pripravujeme vegetáciu na nastávajúcu jar.

Spolu budeme očakávať prvé kvitnúce rastliny, kry a stromy.
 
Robíme to pre Vás, ZAaRES.