Revitalizácia okolia sochy Bela IV.

V uplynulých dňoch sme revitalizovali plochu okolia sochy Bela IV. na Námestí Štefana Moyzesa.

Revitalizácia spočívala v odstránení pôvodného podložia a navození novej zeminy, do takto upravenej pôdy sme vysadili borievky (Juniperus horizontalis ´Prince of Wales´) , trávy (Miscanthus sinensis ´Gracillimus´.) a borovicu (Pinus mugo ´Wintergold´). Následne sme celú plochu esteticky zjednotili s okolím pomocou riečneho štrku. Našim zámerom je poukázať v prvom rade na osobu Bela IV., teda myšlienka výsadby nemá zatieniť význam Bela IV., len vhodne danú lokalitu esteticky doplniť. Výsledný efekt sa dostaví o niekoľko rokov, keď borievky vytvoria akýsi „zelený koberec“, dorastú trávy a tiež borovica do väčšej veľkosti. V priložených fotografiách môžete vidieť priebeh prác, ako aj finálny výsledok. Pre lepšiu predstavu vám odporúčame toto spomienkové miesto navštíviť osobne.

Robíme to pre vás, ZAaRES.