Revitalizácia Moskovskej ulici

V posledných dňoch sa nám podarilo dokončiť revitalizáciu Moskovskej ulice. Ošetrili sme niekoľko stoviek krovitých skupín a desiatok drevín. Niektoré dreviny, ktoré sú uhynuté odstránime na začiatku výrubového obdobia. Pri revitalizácii sme za pomoci mesta Banská Bystrica odstránili viaceré skládky odpadu. Prosíme, aby sme si navzájom neznečisťovali verejné priestranstvá.

Robíme to pre Vás.