Revitalizácia lokality: Kosodrevina, v Sásovej

Vďaka financiám, ktoré sme získali z grantu v minulom roku, sa nám podarilo vysadiť alej popri schodisku a stredovú os.

Počas tohto marca naši zamestnanci postupne ošetrili niekoľko desiatok krovitých skupín. Za pomoci Mesto Banská Bystrica sme vyhrabali a vyčistili lokalitu od množstva rôzneho odpadu.

Lokalitu čakajú ďalšie zelené zmeny. Počas jarného obdobia postupne vysadíme kvetinové lúky. Zakladáme ich za účelom podpory biodiverzity a zlepšenia celkového estetického vzhľadu lokality.

Našej pozornosti neunikajú ani spoločenstvá mokradí. Tieto budeme obohacovať o nové druhy rastlín.

Prosíme, aby sme si navzájom neznečisťovali verejné priestranstvá.

Robíme to pre Vás ZAaRES.