,,Radvanská záhrada".

Dňa 21.5.  2021 sa naši zamestnanci zúčastnili výsadby ,,Radvanskej záhrady“ .

Naši zamestnanci aktívne prispievajú do tohto projektu pri navrhovaní budúcej ,,Radvanskej záhrady“, hlavne odbornými radami pri výsadbe drevín. Organizácia ZAaRES poskytla rastlinný materiál, ktorý sa použil pri výsadbe. Tak isto sme dali pomocnú ruku pri čistení zanedbaného priestoru, ako aj pri výsadbe ovocných drevín a krov, trvaliek a skalničiek. Naši zamestnanci pripravujú aj vybavenie pre ,,Radvanskú záhradu“ v podobe lavičiek a stolov, ktoré budú slúžiť na sedenie a odpočinok. Pri výsadbe dňa 21.5. 2021 sa zúčastnili aj ,,pomocníci“ z Radvanskej základnej školy, ktorí ako odmenu dostali prednášku s ukážkou, ako postupovať pri jej výsadbe a hravou formou boli zapojení do práce.