Pri mladých stromčekoch pribudla stovka zavlažovacích vakov

Medzi najlepšie adaptačné a zároveň i mitigačné opatrenie ku zmene klímy, okrem iných, patrí aj výsadba drevín. Aby sa najmä novým stromom a krom vysadeným v mestských častiach darilo pravidelne sa o ne staráme. Súčasťou údržby drevín je aj ich zavlažovanie. Najmä v prvých približne troch rokoch je pre novovysadené stromy dôležité, aby mali dostatok živín a vody. Napriek tomu, že tento rok majú zatiaľ dosť vlahy zo zrážok, pristúpili sme k ich zalievaniu, nakoľko horúce letné dni sa očakávajú už s príchodom najbližšieho víkendu.

Výraznou pomocou pri udržiavaní dostatku živín a vlahy v okolí novo zasadených drevín sú zavlažovacie vaky. Dlhšie časové obdobie, približne osem hodín, dokážu pravidelne dodávať vodu koreňovému systému stromov. V súčasnosti využívame v teréne okolo 100 takýchto vakov. Osadené sú pri drevinách po celom meste. Vidieť ich je možné v okolí Mestského mládežníckeho štadiónu Radvaň, v lokalite „kosodrevina“ v Sásovej či na Bernolákovej ulici.

Vaky sú vhodné na mobilné zavlažovanie nielen novo zasadených drevín, ale aj na udržiavanie už ustálených stromov. Voda sa z nich uvoľňuje priamo do koreňovej oblasti. Tento spôsob polievania je vhodný najmä v období horúcich a suchých dní počas letných mesiacov. Zavlažovacie vaky dávkujú vodu postupne. Tá sa dostáva hlboko pod povrch pôdy. Dreviny ju dokážu lepšie vstrebať a využiť. Vaky naviac stromy trochu pritienia a súčasne ich tak chránia pred prudkými slnečnými lúčmi a následným vysušením.

Partneri

 Mesto Banská Bystrica