Premena sezónnych záhonov

Ako sme už informovali, tento rok spestrí letnú Banskú Bystricu takmer 58-tisíc vysadených kvetov. 

Naším cieľom je pritom niektoré sezónne záhony zmeniť na trvalkové. Je to najmä z dôvodu zníženia intenzity údržby, pretože v dôsledku klimatickej zmeny vzniká dlhšie obdobia sucha, počas ktorého pracovníci nedokážu tak veľké množstvo záhonov udržať v najlepšej možnej kondícii.

Od premeny očakávame nižšiu intenzitu údržby, čo v praxi znamená nižšia uhlíková stopa, ale aj viac času a pozornosti zo strany zamestnancov mobilnej zeleni, ktorá je umiestňovaná na miestach, kde z objektívnych dôvodov nie je možné zeleň dostať iným spôsobom.

Vysadené trvalkové záhony sa nachádzajú vo viacerých lokalitách, pričom za posledné tri roky došlo k zmene zo sezónnych, resp. k novozaloženým trvalkovým záhonom. Ide o kruhové objazdy pri nákupnom centre na Troskách 25, autobusovej stanici a Medenom hámri, ďalej sú to ostrovčeky popri ceste ponad ZŠ s MŠ J. Bakossa, na THK či v Kremničke. V týchto dňoch sa realizuje premena aj na Námestí slobody, kde sa vysadili stovky kvetov vrátane levandúľ a taktiež pribudne šesť vzrastlých borovíc. Očakávaný efekt v plnom rozsahu sa dostaví o dva až tri roky.

Letničky budú naďalej zachované vo vybraných frekventovaných miestach, avšak v menšom počte ako kedysi. Veríme, že farebná, rozkvitnutá a slnečná Bystrica bude pohladením oka i duše nejedného z vás.