Predajňa drevín

 

 

  

 

Príďte si vybrať z našej ponuky:

  • ovocné stromky a drobné ovocie
  • okrasné dreviny listnaté
  • okrasné dreviny ihličnaté
  • substráty
  • hnojivá ( trávnikové, na okrasné dreviny, na ovocné dreviny, na letničky )

Okrasné ihličnaté a listnaté dreviny, ktoré máme na predajni už zimovali u nás a v blízkej dobe ich doplníme o nový rastlinný materiál.

Pripravujeme aj predaj nami vypestovaných letničiek - o začiatku predaja vás budeme informovať.

Tešíme sa na vašu návštevu