Osadenie ochranných tubusov na mladé stromy

Ochrana mladých stromov v Banskej Bystrici

V minulom týždni sme ošetrili mladé stromy poškodené po kosbách stromovým balzamom. ????
Tento týždeň sa osadilo v Banskej Bystrici prvých 100 ochranných tubusov na kmene stromov, kde v najbližších dňoch prebehne kosba - Mestský park, ulice Tulská, Golianova, Hviezdoslavova a Javornícka. ????
V ďalších týždňoch budeme pokračovať v zabezpečení ochrany ostatných mladých stromov v našom meste.
Veríme, že stromy už nebude v ich raste nič ohrozovať a vyhnú sa im aj vandali a nespratníci