kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

Nové letničkové záhony

Nové letničkové záhony

Vysadili sme ďalšie letničkové záhony a osadili sme kvetinového motýľa.

Pracovníčky z našich stredísk vysadili ďalšie letničkové záhony. Pribudli záhony na Nám. SNP, v Národnej ulici "Hodiny", záhon pri korčuliarskej dráhe v Parku pod pamätníkom, na Rudohorskej ulici, na Kráľovohoľskej ulici, osadili sme kvetinového motýľa na kruhovom objazde na Tajovského ulici.

Pripravujeme osadenie kvetinových lienok a vysadenie posledných letničkových záhonov.

14.06.2019 22:10