kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Nové letničkové záhony

Nové letničkové záhony

Vysadili sme ďalšie letničkové záhony a osadili sme kvetinového motýľa.

Pracovníčky z našich stredísk vysadili ďalšie letničkové záhony. Pribudli záhony na Nám. SNP, v Národnej ulici "Hodiny", záhon pri korčuliarskej dráhe v Parku pod pamätníkom, na Rudohorskej ulici, na Kráľovohoľskej ulici, osadili sme kvetinového motýľa na kruhovom objazde na Tajovského ulici.

Pripravujeme osadenie kvetinových lienok a vysadenie posledných letničkových záhonov.

14.06.2019 22:10