Naďalej prebieha výsadba záhonov

V dnešných dňoch môžete vidieť našich zamestnancov pri výsadbe ďalších kvetinových záhonov.

Výsadba sa realizuje na rôznych lokalitách po celom meste. Novovysadené máme záhony na kruhových objazdoch pri ESC a pri Lidli na Tajovského. Novovysadené záhony nájdeme aj v centre mesta, konkrétne v Parku pod pamätníkom, ,,kruhy“ na Triede SNP a parčík pred Mestským Úradom. Vysadené sú tiež kvetináče na schodoch na tržnicu (Nám. Š. Moyzesa) a kvetináče na Hornej. V Sásovej máme novovysadený záhon na svetelnej križovatke pod K1 a záhon na Rudohorskej.