Mozaikovite kosenie

V meste sa opäť objavili zvláštne nedokosené plochy...

Pri prechádzke mestom si občania v nasledujúcom období určite všimnú plochy, kde aj po prvej kosbe zostala vysoká tráva. Tento spôsob kosby sa nazýva mozaikovitý a využíva sa na plochách, kde chceme podporiť diverzitu zelene a vytvoriť optimálne podmienky pre opelivý hmyz a iné živočíchy. Takáto plocha má zároveň lepšiu schopnosť absorbovať vodu z prívalových dažďov, znižovať vysokú teplotu, zachytávať prach a lepšie udržuje vlhkosť prostredia. Výhodou je tiež znižovanie emisií, ktoré vznikajú pri práci kosačiek a krovinorezov.