Mobilná zeleň v Banskej Bystrici

Bystrica plná farieb obohatená mobilnou zeleňou.

Naši zamestnanci v týchto dňoch rozmiestnili po Banskej Bystrici mobilnú zeleň. Jedná sa o kvetinové pyramídy a vázy, ktoré môžete vidieť pred Barbakanom, pred mestskou radnicou a sú umiestnené aj na piedestáli na Námestí Slobody. Novovysadené kvetináče môžete nájsť na schodoch na tržnicu (Nám. Štefana Moyzesa). Muškáty sme umiestňovali na stĺpy po celom Námestí SNP a Námestí Štefana Moyzesa, na ulici Horná a Skuteckého. Mosty ktoré skrášľujú muškáty nájdeme pri malej železničnej stanici a pri Striebornom Námestí (Bystrička). Muškáty sú vysadené aj pri partizánovi pod Urpínom. Nechýbajú ani vysadené lienky na Golianovej ulici pri detskom ihrisku a pri detskom ihrisku na THK.