Kosba sídliskovej zelene pokračuje aj počas najbližšej soboty

Reagujeme tak na potreby dobehnutia niekoľkých daždivých dní v predošlých týždňoch, počas ktorých sme kosby museli prerušiť kvôli počasiu.

V sobotu 29. júna budeme kosiť lokality: Podháj, Magurská a Trieda Hradca Králové.

Prosíme obyvateľov v uvedených lokalitách o strpenie a zhovievavosť. Vopred ďakujeme.

Robíme to pre vás, ZAaRES

Partneri

 Mesto Banská Bystrica